INFORMACIÓ AJUTS ECONÒMICS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES DE 1r. a 6è.

Us fem arribar unes primeres informacions sobre la sol·licitud dels ajuts econòmics per a les activitats extraescolars esportives per a infants de 1r. a 6è. que promou l’Institut de Barcelona Esports.

Cal tenir en compte que les famílies que vulgueu sol·licitar l’ajut haureu de fer, en primer lloc, la inscripció a l’activitat escollida. Sol·licitar l’ajut no eximeix el fet de pagar la quota corresponent. En cas de sol·licitar ajut cal pagar la quota mensual fins a rebre la notificació de la resolució oficial. (aproximadament a mitjans de novembre). En cap cas es pot optar a sol·licitar un ajut si prèviament no s’ha inscrit a l’activitat. Les activitats s’inicien a l’octubre i no és fins al novembre quan es resol la petició d’ajut. Cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’activitat i estar assistint a l’activitat.

Haureu de tramitar la sol·licitud de subvenció a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar d’IDCat Mòbil i el codi de referència de l’activitat que facilitarem prèvia sol.licitud.

El període de sol·licitud de subvencions serà del 14 de setembre al 6 d’octubre de 2022.

REQUISITS:

 • Els infants han d’estar preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat homologada per l’IBE. ( en aquets cas és l’AFA).
 • Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, igual o inferior a 10.000 € anuals.
 • Que la unitat familiar estigui empadronada i resideixi a Barcelona. Excepte en el cas de necessitats especials, tot i no estar empadronats a Barcelona hauran d’estar escolaritzats a la ciutat.
 • Els infants han de tenir entre 6 i 17 anys (o iniciar el primer curs de primària) en el moment de la sol·licitud. En cas de discapacitat intel·lectual l’edat s’amplia fins els 19 anys.

CRITERIS D’ATORGAMENT

Els ajuts s’atorgaran en funció de la renda disponible per membre de la unitat familiar d’acord amb els trams i percentatges de preu de l’activitat que s’indiquen a continuació:

 • De 0 a 7.000€ : 90%
 • De 7.000,01 a 9.000€: 60%
 • De 9.000,01 a 10.000€: 30%
 • Més de 10.000€: sense ajut

Es donarà ajut només per a UNA ÚNICA ACTIVITAT esportiva per infant.

En cas que el preu real de l’activitat sigui superior al preu límit anual establert, s’aplicarà aquest últim i no pas el preu real.

ALTRES INFORMACIONS

 • Quan s’obri el període de sol·licitud, si alguna de vosaltres necessita ajuda per fer el tràmit, si us plau, feu-ho saber a la Mònica de l’AFA. Caldrà demanar cita prèvia. secretaria@afapaucasalsgracia.cat
 • Un cop fet el tràmit, haureu d’enviar-nos el comprovant de la sol·licitud tramitada, per tal que tinguem constància que heu fet la sol·licitud dins del termini.
 • Un cop resolt l’ajut, si alguna família té alguna reclamació a fer, la podreu presentar a través de la mateixa web de plaesportescolar.cat, on s’habilitarà un “botó” per a tramitar-la.

CALENDARI

 • 13 de setembre: Publicació de la convocatòria de subvencions.
 • 14 setembre – 6 d’octubre:Període de sol·licitud de subvencions.
 • 24 d’octubre a 4 de novembre: esmena de documentació de les sol·licituds desistides.
 • 16 de novembre: Comunicació de la resolució d’atorgament a les famílies (Enviament d’SMS) incloses les esmenes presentades.
 • 16 de novembre al 2 de desembre: Publicació definitiva atorgament ajuts econòmics

Trobareu més informació a  http://www.plaesportescolarbcn.cat.

COMISSIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Blog: https://afapaucasalsgracia.cat/

Twitter:afapaucasalsg
Instagram:afapaucasalsg
Telegram:afapaucasalsgracia