Extraescolars

Qui som?

La comissió d’activitats extraescolars està formada per un grup de pares i mares que treballen en estreta col·laboració amb Garbuix per tal d’escoltar i atendre els interessos i necessitats de les famílies de l’escola i vetllar per la qualitat de tots els serveis que s’ofereixen.

Què fem?

Ens encarreguem també de revisar el projecte d’activitats extraescolars (PAE) i, si s’escau, proposar modificacions que hauran de ser aprovades pel Consell Escolar. Amb l’objectiu de facilitar aquest procés es fan reunions periòdiques, en comissió mixta, amb la direcció de l’escola i els mestres de les diferents especialitats.

El PAE defineix els objectius generals i específics de les activitats extraescolars i serveis d’acollida, delimita el marc i calendari de treball i estableix els agents participants i la normativa interna que regula des del procés d’inscripció fins a la gestió de conflictes.

Contacte

Si teniu propostes per fer noves activitats o dubtes per resoldre, si us plau, podeu enviar un mail a extraescolars@afapaucasalsgracia.cat o contactar amb la Mònicaa secretaria@afapaucasalsgracia.cat