FAQS

Preguntes freqüents

FAQS

L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola .

La quota de l’AFA s’abona mensualment. En funció del número de fills escolaritzats al centre les quotes són:

– Un fill/a: 5,30 €/mes (10 quotes per curs)
– Dos fills: 8,90 €/mes (10 quotes per curs)
– Tres fills: 12,10 €/mes (10 quotes per curs)

És un fons d’ajut destinat a famílies amb dificultats econòmiques. Els diners del Fons Solidari, surten del pressupost de l’AFA, és a dir, dels diners que aporten les pròpies famílies a la quota d’AFA. Cap administració dóna suport econòmic per aquest fons.
Enguany només es concedeix aquest ajut per subvencionar sortides escolars o material escolar. En queden excloses, la quota d’AFA, el temps de migdia i les convivències escolars.
Com puc demanar acollir-me als ajuts del Fons Solidari de l’AFA?
L’AFA, no l’escola, enviarà un correu electrònic, a totes les famílies, informant quan es poden sol·licitar aquests ajuts. La convocatòria acostuma a sortir cap a finals del mes de novembre/desembre un cop l’Assemblea de l’AFA aprova els pressupostos.
Cada curs s’ha de tramitar un ajut nou. No serveix si s’ha tramitat el curs anterior.

 L’AFA, no l’escola, enviarà un correu electrònic, a totes les famílies, informant quan es poden sol·licitar aquests ajuts. La convocatòria acostuma a sortir cap a finals del mes de novembre/desembre un cop l’Assemblea de l’AFA aprova els pressupostos. Cada curs s’ha de tramitar un ajut nou. No serveix si s’ha tramitat el curs anterior.

Tots el anys, cap a la segona setmana de juny, comença la jornada intensiva a l’escola, és a dir, no hi ha classes per la tarda. Els infants que no es queden a dinar surten aleshores a les 13.00 h i els que es queden a dinar a les 15:00 h.
El Casalet o espai lúdic està pensat per complimentar aquesta franja horària, de 15.00 a 16.30 h i s’ofereixen tots un seguit d’activitats en funció dels grups d’edat:
Educació Infantil: Racó del conte, Racó de dansa i ball, Racó de jocs de pati dirigits, Racó d’Expressió Plàstica. Les activitats estan guiades en tot moment per monitors/es.
Educació Primària: Racó del joc simbòlic, Racó de jocs de taula, Racó de l’expressió plàstica, Racó de lectura, Jocs de pati, campionat de …, balls i danses, el taller de la iaia i activitats proposades pels propis nois/es.
Són els infants els qui trien què és el què volen fer, mantenint en tot moment, els grups estables.

Cada curs, a començaments de maig remetem un correu des de l’AFA a les famílies amb el formulari a emplenar si es vol fer ús d’aquest servei.
En cas de contractació , el cost del Casalet es carrega al rebut mensual de l’AFA de juny.

La Mònica és la Secretària General de l’AFA i podeu contactar amb ella a través del mateix correu electrònic secretaria@afapaucasalsgracia.cat

Per altra banda, a les pàgines de cada comissió trobareu un correu electrònic específic de la mateixa comissió o grup de treball.

Les comissions són grups de treball a partir dels quals l’associació de famílies de l’escola s’organiza per tal de participar en el projecte educatiu de l’escola.

Escriu un correu electrònic a secretaria@afapaucasalsgracia.cat indicant la comissió amb la qual t’agradaria col.laborar.

MENJADOR

Tant si es tracta d’un ús puntual con permanent (per mesos), ho hauràs de notificar a l’AFA
escrivint a: secretaria@afapaucasalsgracia.cat

En el cas de que es tracti d’un ús puntual el cost és 6,80€ /dia
En el cas de que es faci un ús regular (per mesos): 6,15€/ dia

L’escola, no l’AFA, enviarà un correu electrònic a totes les famílies, informant quan es poden sol·licitar aquests ajuts. La convocatòria acostuma a sortir cap a finals del mes de juny.
Cada curs s’ha de tramitar un ajut nou. No serveix si s’ha tramitat el curs anterior.

Ho has de notificar a l’AFA, omplint aquest formulari, abans de les 9.30 h. del matí

notificació absència menjador

S’ha de notificar a l’AFA omplint aquest formulari, abans de les 9.30 h. Quedaran registrats els dies que no es queda a dinar l’infant i per tant es passarà a fer la devolució al rebuts del mes següent.

L’opció de pícnic es pot demanar en cas de sortides/excursions de tot un dia i inclou un primer plat, un segon plat, fruita i una ampolla d’aigua.

S’ha de notificar, quan es rebi el full d’inscripció al servei de menjador el mes de juny o bé omplint aquest formulari sol·licitar l’opció de pícnic, quan s’iniciï el curs. Des de l’AFA s’enviarà un correu electrònic recordant-ho.

Per dubtes o suggeriments relacionats amb el menú escolar pots contactar amb la Comissió de menjador a:
menjador@afapaucasalsgracia.cat

S’ha de notificar, quan es rebi el full d’inscripció al servei de menjador el mes de juny. Caldrà incloure el certificat mèdic.
En cas que d’un curs a un altre no hi hagi cap variació, aquest certificat no caldrà adjuntar-lo.
També es pot escriure un correu electrònic a l’AFA afapaucasalsgracia@gmail.com

El servei de menjador es cobre dintre del rebut mensual d’AFA mitjançant domiciliació bancària.

SERVEI D’ACOLLIDA

El servei d’acollida de matins és de 08:00 a 09:00h i el de tardes de 16:30 a 17:45 h.

Tant si es tracta d’un ús puntual con permanent (per mesos), ho hauràs de notificar l’AFA escrivint a : secretaria@afapaucasalsgracia.cat El mes de juny es fan les inscripcions de cara al curs següent per qui vulgui fer ús d’aquest servei de forma regular. Des de l’AFA s’enviarà un correu electrònic a totes les famílies.

El servei d’acollida  es cobre dintre del rebut mensual d’AFA mitjançant domiciliació bancària.

El servei d’acollida  es cobre dintre del rebut mensual d’AFA mitjançant domiciliació bancària.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars ofertes per l’AFA es desenvolupen des de principi d’octubre fins a la finalització del curs, al juny, i només s’interrompen coincidint amb les vacances i festivitats del curs escolar.

El projecte d’activitats extraescolars s’envia a totes els famílies per correu electrònic entre el mes de maig/juny, que és quan comencen les inscripcions. Allà hi consten totes les activitats plantejades, així com les entitats que les duran a terme.
Normalment, es fan tastets i jornades de portes obertes per poder conèixer-les. Actualment no es poden fer fins que no s’aixequin les restriccions COVID-19.

L’IBE , Institut Barcelona Esports, ofereix uns ajuts econòmics a tots aquells infants de primària que estiguin inscrits a les activitats extraescolars esportives.
L’AFA, no l’escola, enviarà un correu electrònic, a totes les famílies, informant quan es poden sol·licitar aquests ajuts. La convocatòria acostuma a sortir cap a finals del mes de setembre/octubre.
Cada curs s’ha de tramitar un ajut nou. No serveix si s’ha tramitat el curs anterior.

CASAL I COLÒNIES D’ESTIU

L’Ajuntament de Barcelona, ofereix uns ajuts econòmics a tots aquells infants inscrits al casal d’estiu organitzat per l’AFA.
Per sol·licitar-lo cal emplenar el formulari https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families prèvia inscripció. Si no es fa la inscripció des de l’AFA no es pot validar aquest ajut.
Cada curs s’ha de tramitar un ajut nou. No serveix si s’ha tramitat el curs anterior.

L’Ajuntament de Barcelona, ofereix uns ajuts econòmics a tots aquells infants inscrits a les colònies d’estiu organitzat per l’AFA.

Per sol·licitar-lo cal emplenar el formulari https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families prèvia inscripció. Si no es fa la inscripció des de l’AFA no es pot validar aquest ajut
Cada curs s’ha de tramitar un ajut nou. No serveix si s’ha tramitat el curs anterior.

SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS

Per dubtes o suggeriments relacionats amb les sortides escolars o colònies cal contactar amb l’escola: a8043267@xtec.cat, NO amb l’AFA.